Ny skyfri Sentinel-2 mosaikk 2019 er publisert

Sist oppdatert: 01.12.2020

Det er produsert en ny årsversjon av "Sentinel-2 skyfritt opptak over Norge". Mosaikken består av data fra de to Sentinel-satellittene fra sommeren 2019. Opptakene er fra perioden 11. juni til 21. september fordelt på 41 ulike dager, hvor mesteparten av dataene har oppdaksdato i juli.

Som ved lansering av mosaikken fra 2018 er det tilgjengelig to forskjellige datasett og en visningstjeneste og alle datasettene er åpne:

  • Et enkelt RGB datasett som kan nyttes som bakgrunnkart eller kartvedlikehold, analyser og referanseinformasjon i GIS-systemer.  Se datasettet her.
  • Et datasett som tillater rasterberegning.  Mosaikken består av båndene 2 til 8, 8A, 11 og 12.  Datatypen er Ulnt16, og datagrunnlaget er atmosfærekorrigerte data (L2A).  Det medfølger vektordata som inneholder dato for rasterdataene.  Se datasettet her.
  • Et  enkelt RGB WMS-lag som kan nyttes i ulike GIS-systemer. Se tjenesten her.

Visningstjenesten og de to datasettene er fritt tilgjengelig for nedlasting/bruk, og det skal ved bruk refereres til: "Copernicus Sentinel-2 data (2019)/prosessert av Kartverket".

Ortofoto av "Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2019" er også tilgjengelig i www.norgeibilder.no.  Her vil du også se de to tidligere årsversjonene over Norge som er produsert.