Ny skyfri satellittmosaikk er publisert

Sist oppdatert: 08.11.2021

Ny skyfri Sentinel-2 mosaikk sammensatt fra data i 2021 perioden er publisert

Det er produsert en ny årsversjon av "Sentinel-2 skyfritt opptak over Norge". Mosaikken består av data fra de to like satellittene Sentinel-2A og Sentinel-2B fra sommeren 2021. Det er brukt data fra perioden 1. juni - 31. august 2021 og manuelt arbeid er erstattet med prosessorene MAJA og WASP, som finnes som åpen kildekode og er utviklet av CESBIO. Mosaikken har en datafangstperiode sentrert rundt 1. august 2021.
Som ved lansering av mosaikken fra 2018, 2019 og 2020 er det tilgjengelig to forskjellige datasett og en visningstjeneste og alle datasettene er åpne:
•    Et enkelt RGB datasett som kan nyttes som bakgrunnskart eller kartvedlikehold, analyser og referanseinformasjon i GIS-systemer. Se datasettet her.
•    Et datasett som tillater rasterberegning. Mosaikken består av båndene 2 til 8, 8A, 11 og 12. Datatypen er Int16. Det medfølger vektordata som inneholder dato for rasterdataene. Se datasettet her.
•    Et enkelt RGB WMS-lag som kan nyttes i ulike GIS-systemer. Se tjenesten her.
I et forsøk på å gjøre skyfri Sentinel-2 data raskere tilgjengelig samtidig som vi lagde de nevnte produktene ovenfor, prosesserte vi to raske datasett og leverte de i rå formatet til WASP. Datasettene ble gjort tilgjengelig innen en måned etter siste fotograferte scene. Det ble med andre ord produsert tre ulike datasett for årets sesong:
•    1.juni – 31. juli (rask). Se datasettet og info om dataformatet her.
•    1. juli – 31. august (rask). Se datasettet og info om dataformatet her.
•    1. juni – 31. august.
Ortofoto av "Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2021" er også tilgjengelig i www.norgeibilder.no. Her vil du også se de fire tidligere årsversjonene over Norge som er produsert.