Ny skyfri satellittmosaikk er publisert

Sist oppdatert: 12.04.2021

Ny skyfri Sentinel-2 mosaikk sammensatt fra data i 2020 er publisert.

Det er produsert en ny årsversjon av "Sentinel-2 skyfritt opptak over Norge". Mosaikken består av data fra de to like satellittene Sentinel-2A og Sentinel-2B fra sommeren 2020. Det er brukt data fra perioden 30. mai - 4. september 2020 og manuelt arbeid er erstattet med prosessorene MAJA og WASP, som finnes som åpen kildekode og er utviklet av CESBIO. Mosaikken har en datafangstperiode sentrert rundt 1. august.

Som ved lansering av mosaikken fra 2018 og 2019, er det tilgjengelig to forskjellige datasett og en visningstjeneste og alle datasettene er åpne:

  •  Et enkelt RGB datasett som kan nyttes som bakgrunnskart eller kartvedlikehold, analyser og referanseinformasjon i GIS-systemer. Se datasettet her.
  • Et datasett som tillater rasterberegning. Mosaikken består av båndene 2 til 8, 8A, 11 og 12. Datatypen er Int16, og datagrunnlaget er atmosfærekorrigerte data (L2A), prosessert med MAJA og WASP. Det medfølger vektordata som inneholder dato for rasterdataene. Se datasettet her.
  • En ny WMS-tjeneste med mosaikkene fra 2018, 2019 og 2020 som ulike RGB-lag.  Se tjenesten her.

 Ortofoto av "Sentinel-2 Skyfri mosaikk 2020" er også tilgjengelig i www.norgeibilder.no. Her vil du også se de tre tidligere årsversjonene over Norge som er produsert.