Ny rapport om informasjonssikkerhet i Norge digitalt

Sist oppdatert: 18.10.2016

Arbeidsgruppe Informasjonssikkerhet i Norge digitalt har utarbeidet en rapport om informasjonssikkerhet.

Rapporten ble godkjent av Samordningsgruppa på møtet 20. september.

Formålet med dokumentet er å øke bevisstheten og gi råd til medlemmene av Norge digitalt i spørsmål som gjelder informasjonssikkerhet, og å hjelpe dem å oppfylle kravene som stilles. Rapporten diskuterer forhold som er spesielle innenfor Norge digitalt, mens for grunnleggende rutiner for internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet henvises til Difis veileder, se http://internkontroll.infosikkerhet.difi.no/

Rapporten inneholder en oversikt over sentrale lover og forskrifter som regulerer publisering av kartdata. Det er også forslag til en analyse som dataeiere kan gjennomføre for å vurdere om et datasett bør publiseres gjennom Norge digitalt, gitt dagens nivå av informasjonssikkerhet.

Les rapporten her

Leder for arbeidsgruppe Informasjonssikkerhet og Kartverket vil vurdere videre tiltak på området og  bruk av arbeidsgruppen framover.