Norge på 5. plass i åpne data

Sist oppdatert: 21.06.2017

Norge har gått fra 10. plass til 5. plass på Global Open Data Index (GODI). Indeksen måler i hvilken grad offentlige data er tilgjengelige som åpne data. Data som ble vurdert er tilgjengelige i Geonorge.

Indeksen for 2016 vurderer data i 15 forskjellige kategorier, hvor blant annet nasjonale kartdata og administrative grenser inngår. Kriteriene som ligger til grunn har endret seg siden i fjor, og resultatene er dermed ikke direkte sammenliknbare. 

Tilgangen til administrative grenser var et av de nye kriteriene i 2016. Dette er et datasett som leveres av Kartverket. På tidspunktet indeksen ble laget, var ikke datasettet tilgjengelig uten pålogging. Dette har det nå blitt endret på, og datasettet er tilgjengelig for nedlasting fra Geonorges kartkatalog - helt uten pålogging.

Les mer om  Norge oppover på indeks for opne data hos difi.no