Nasjonal geodatastrategi lansert

Sist oppdatert: 01.11.2018

I dag lanserte Kommunal- og moderniseringsdepartmentet den nasjonale geodatastrategien - "Alt skjer et sted"

Strategien strekker seg frem mot 2025 og heter "Alt skjer et sted" I tillegg til strategien er det utviklet en handlingsplan som tar for seg hva som skal gjøres for å nå målene i strategien.

Les saken på kartverket.no, eller les strategien "Alt skjer et sted Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025" (pdf) hos Kommunal og moderniseringsdepartementet, eller den tilhørende handlingsplanen (pdf)

Pressemenldingen fra Kommunal og moderniseringsdepartementet