Velkommen til fagdag for bedre metadata

Sist oppdatert: 21.04.2017
Tema for denne fagdagen er de viktige fritekstfeltene «beskrivelse» «bruksområde» og «hjelp» og «formål».

Fagdagen som var planlagt avholdt 30. mai 2017 er avlyst på grunn av liten påmelding. Ny fagdag, med samme innhold, er planlagt 27. september 2017. Nytt påmeldingsskjema kommer. De som allerede er påmeldt til fagdagen 30. mai, trenger ikke melde seg på en gang til.

Viktig informasjon for DOK-datasett

Nest etter tittel, er «beskrivelse» og «bruksområde» det første brukeren får vite om datasettet eller tjenesten. Det er her du «selger» dataene dine!  Disse linjene gir brukeren et førsteinntrykk av datasettet/tjenesten og skal kunne fortelle brukeren om dette er dataene hun leter etter, eller ikke. Disse feltene er særlig avgjørende for brukere av DOK-datasettene, og vi ser at mange av DOK-datasettene har lite, dårlig og/eller manglende informasjon i disse feltene.

Hjelpe brukere som står fast

En ny knapp og et nytt felt som heter «hjelp» har nylig kommet til i kartkatalogen. Her kan informasjon som er viktig, men som ikke naturlig hører hjemme i noen av de andre feltene legges.  Dette kan hjelpe brukere som ikke vet hvordan de skal ta dataene i bruk. Metadatafeltet «formål» er et fritekstfelt som gjemmer seg et godt stykke nede i strukturen på metadataoppføringen. Likevel ser vi at viktig informasjon mange ganger havner her – hvor mange brukere aldri finner den.

Av de nevnte metadatafeltene er det bare «beskrivelse» som er obligatorisk, men det anbefales at alle metadataoppføringer (og særlig DOK-datasettene) bruker dem for å gi god og riktig informasjon til brukeren.

Plan for dagen

I løpet av workshopen gjennomgår vi disse fire metadatafeltene og hva de er ment å brukes til. I tillegg blir det satt av tid til å jobbe med disse feltene i egne metadata. Geodatakoordinator stiller med flere personer som kan rådspørres og bidra underveis. Spørsmål om andre metadatarelaterte ting er selvsagt også tillatt i løpet av dagen.

Det blir kaffe og frukt fra kl 09.30, programmet starter kl 10.00. Lunsj ca kl 11.30.

For spørsmål vedrørende fagdagen, kontakt post@norgedigitalt.no

Påmelding

Påmelding til fagdagen 27. september kommer.