Geonorges metadata i andre portaler

Sist oppdatert: 13.06.2017

Visste du at Geonorge også tilbyr data online til dataportaler både i Norge og i utlandet? Geonorge har et maskingrensesnitt over all registrert informasjon, slik at andre portaler enkelt kan etablere tilsvarende oversikter.

«Felles datakatalog»  er et prosjekt som utvikles av Difi og Brønnøysundregisterne i samarbeid med flere andre etater.  Løsning som utvikles skal samle informasjon om alle tilgjengelige data og tjenester i Norge; enten de er geografiske eller ikke, og uavhengig av om de er åpne eller har tilgangsbegrensing. 

Data som er registrert i Geonorge vil automatisk kunne hentes til Felles datakatalog. Dette betyr at offentlige leverandører av data trenger bare å registrere sine metadata én gang i Geonorge. Andre aktuelle løsninger kan også hente dataene inn i sine egne systemer og gjøre dem tilgjengelig for andre brukergrupper. Dette er i tråd med EU-kommisjonens  once only-prinsipp, og nevnes i Stortingsmelding 27 (2015-2016) "Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet".

Løsningen foreligger i dag i en testversjon. Den er under stadig utvikling og innholdet kan endres. Mange av dataene du finner der i dag er hentet fra Geonorge gjennom et nyutviklet DCAT-API som overfører informasjonen. Metadata i Geonorge følger ISO-standard (ISO19115) mens API-et gjør om data til  DCAT-AP-NO - en standard for datasettbeskrivelser. Bruk av denne standarden gjør at metadata kan hentes videre inn i andre datakataloger. Den norske portalen for åpne data -  data.norge.no, blir basert på løsningen utviklet gjennom «Felles datakatalog»-prosjektet, og blir trolig tett integrert med "Felles datakatalog".

 Skjermdump fra forsiden til Felles datakatalog

Bilde 1: Felles kartkatalog fra Brønnøysundregisterene og Difi henter data fra Geonorge

Etatenes informasjon hentes også til portaler i utlandet

Den norske informasjonen om geografiske data hentes også inn i den europeiske portalen for åpne data  og  til den europeiske Inspire-geoportalen.

Norske geodata i visning på INSPIRE-geoportalen

Bilde 2: Norske data hentes fra Geonorge til den europeiske INSPIRE-geoportalen