Mener Geonorge blir en kjerne for innovasjon

Sist oppdatert: 21.10.2016

Geonorge trekkes frem i en kronikk i Computerworld

I kronikken "Det trengs en it-politikk for plattformer og økosystemer" peker forfatterne Bendik Bygstad og Gjermund Lanestedt på Geonorge som et godt eksempel på en norsk plattform som muliggjør innovasjon for tredjeparter.

«Kartverket og en rekke offentlige aktører har samarbeidet om å utvikle denne nasjonale plattformen for geografisk informasjon, som vil bety mye for utviklingen av et datadrevet Norge. Geonorge blir en kjerne som offentlige og private tjenesteutviklere kan innovere rundt.» skriver forfatterne i kronikken som ble publisert i Computerworld i den 13. oktober.