Meld deg på e-læringskurs i regi av EuroSDR

Sist oppdatert: 02.02.2022

Våren 2022 tilbyr EuroSDR fire e-læringskurs med brennaktuelle tema som LiDAR-teknologi, crowdsourcing, BIM, 3D og punktsky. Kurset er åpent for alle. Meld deg på før 8. februar.

Kartverket er medlem i EuroSDR (European Spatial Data Research). Organisasjonen koordinerer forskning på vegne av 18 kartverk i samarbeid med forskningsinstitusjoner og privat bransje. Forskningsresultater formidles gjennom publikasjoner, workshops og kurs. 

Internasjonale eksperter

Våren 2022 tilbys fire spennende e-læringskurs som er «spot on» vårt fagområde nå. Lærekreftene er internasjonalt ledende eksperter på sitt område. 

Hvert kurs gjennomføres digitalt over en to ukers periode fra februar til tidlig juni, og krever ca. 30 timers innsats der du har direkte kontakt med kursholderne. Det er mulighet for deltakelse på ett eller flere kurs. 

Meld deg på her innen 8.februar

Kursplan

Kursopplegget innledes med et todagers introduksjonswebinar 14. og 15. februar. På agendaen står en gjennomgang av undervisningsopplegget og de ulike temaene, samtidig som man får kjennskap til kursholderne. E-læringsplattformen blir også demonstrert. Etter introduksjonen følges kursene digitalt.  

Hvert kurs varer ca. to uker, og følger denne planen: 

  • Recent LiDAR Technologies (28. februar – 11. mars 2022) 
    Kursholder: Gottfried Mandlburger (TU Vienna) 
  • Working with Volunteered and Crowdsourced Geographic Information (28. mars – 8. april 2022) 
    Kursholdere: Peter Mooney (Maynooth University) and Levente Juhász (Florida International University) 
  • GeoBIM and 3D City Modelling (2. – 12. mai 2022) 
    Kursholdere: Francesca Noardo and Ken Arroyo Ohori (Delft University of Technology) 
  • 3D Point Cloud Classification for Mapping Purposes (23. mai – 3. juni 2022)  Kursholdere: Michael Koelle, Norbert Haala (University of Stuttgart), Eleonora Grilli and Fabio Remondino (Fondazione Bruno Kessler)

 

Kursavgift: €400 for 1-2 kurs, og €500 for 3-4 kurs.   

Alternativt, ta kontakt med Jon Arne Trollvik eller Ivar Maalen-Johansen, for mer informasjon.