Marint-maritimt forum er i gang

Sist oppdatert: 24.01.2017

Representanter fra 19 forskjellige marine- og maritime organisasjoner var til stede når Marint-maritimt forum ble opprettet under Norge digitalt i januar.

Representanter fra store deler av den norske maritime og marine klyngen var samlet for å diskutere hvordan samhandling skal forbedre tilgangen til marine geodata. Det er nærmest en historisk begivenhet at så mange representanter for offentlige etater og private næringsliv er samlet for å sette marin geografisk infrastruktur på agendaen i Norge.

Bakgrunn for oppstarten

Norge digitalt har hatt fokus på saker som er relevante for geografiske data for landområder. Marine og maritime offentlige aktører har i lengre tid ment at det er et forbedringspotensial i Norge digitalt, når det gjelder de spesifikke behovene disse har. Derfor ble offentlige etater og representanter fra det private næringsliv samlet for å identifisere de  sakene det er ønskelig å sette på agendaen. Forumet skal også jobbe for  å øke og forbedre tilgang til marine/maritime data i Norge digitalt  og Geonorge.
 
Det var et stort engasjement rundt flere tema og neste steg blir å opprette  arbeidsgrupper som skal arbeide frem innspill til forumet. Forumet kan dermed forberede beslutningssaker til Samordningsgruppen for geografisk informasjon for å sikre god forankring.

Njål Tengs Abrahamsen ble valgt til leder i perioden 2017 - 2019 og Kartverket har sekretariatet.

Les mer om marint-maritimt forum her