Kystverket fremhever viktigheten av Geonorge

Sist oppdatert: 25.08.2016

Utviklingen innen geodata omtales som spennende i Kystverkets artikkel om Geonorge og Norge digitalt.

-Den nye geoportalen vil utgjøre navet i den norske geografiske infrastrukturen, og koble sammen dataprodusenter og databrukere. Kort sagt skal nye geonorge.no være stedet for å finne og laste ned geografisk informasjon i Norge. Man skal ikke trenge å lete andre steder, sier Simen Slotta i Geodatatjenesten i Kystverket.

Artikkelen viser at geodata er høyst aktuelt også for maritim sektor, og at Geonorge er en viktig komponent i den norske geografiske infrastrukturen.

Les hele artikkelen om geodata på Kystverket sine nettsider