Kurs i å modellere et UML-applikasjonsskjema

Sist oppdatert: 29.03.2016

Kartverksskolen skal holde kurs i å modellere et UML-applikasjonsskjema for en produktspesifikasjon etter krav i SOSI 5.0 modelleringsregler og med utgangspunkt i en SOSI 4.0 fagområdestandard