Har du forslag til endringer i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)?

Sist oppdatert: 25.08.2022

Det er mulig å foreslå endringer på listen over de definerte nasjonale datasettene for Det offentlige kartgrunnlaget. Kommuner, statlige etater og plan- og temautvalg i fylkene kan foreslå endringer i DOK.

Endringene kan dreie seg om datasett som bør komme inn i DOK, datasett som bør tas ut eller endres.  Det kan også være forslag til endringer i tekniske krav til datasettene.  Endringene må være begrunnet gjennom behov knyttet til plan- og bygningsloven.

DOK revideres hvert år, blant annet basert på forslag som sendes inn fra DOK-brukere og andre interessenter.  Endringsforslagene som kommer inn til fristen vil bli behandlet av Kartverket, og lagt frem for Kommunal- og distriktsdepartementet, som tar den endelige beslutningen.  Endringer i listen over datasett vil så bli gjeldende fra og med 2023.

 

Skriv forslagene i dette skjema, og send det til post@norgedigitalt.no innen 10. oktober 2022.

 

Les mer om DOK på karverket.no (krav til godkjente DOK-data ligger blant annet her).

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ove Jørgensen.