Gode eksempler på bruk av Geodata

Sist oppdatert: 20.09.2022

For tredje år på rad inviterer Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og distriktsdepartementet virksomheter, etater og organisasjoner til å sende inn innovative eksempler på bruk av geodata.

Det er ønskelig å få flere aktører til å ta i bruk geografisk informasjon i løsninger og tjenester som gir bærekraftig utvikling og økt inovasjon.

Les mer her.