God økning i bruken av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Sist oppdatert: 03.10.2017

Det har kommet til 71 nye DOK-kommuner hittil i år.

Kartverket melder at det har vært en god økning  antall kommuner som har bekreftet DOK i 2017. Les hele saken på kartverket.no