X

Hjelp oss å gjøre geonorge.no bedre!


Vi har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan DU synes det er å bruke geonorge.no. Undersøkelsen tar 2-3 minutter. Vil du delta?

 

God økning i bruken av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Sist oppdatert: 03.10.2017

Det har kommet til 71 nye DOK-kommuner hittil i år.

Kartverket melder at det har vært en god økning  antall kommuner som har bekreftet DOK i 2017. Les hele saken på kartverket.no