Geonorge viktig plattform for innovasjon

Sist oppdatert: 27.04.2018

I Norges Geologiske Undersøkelses blogg (NGU) omtaler avdelingsdirektør Frank Haugan Geonorge som en viktig plattform for innovasjon, på linje med for eksempel Altinn.

Haugan beskriver hvordan databaser kan gå fra å være passive beholdere av informasjon til å få nytt liv gjennom digitale plattformer for tjenesteutvikling. Han trekker frem Altinn og Geonorge som nasjonale plattformer hvor innovasjon og digitale økosystemer kan oppstå. Dette kan gi store gevinster for offentlig sektor i Norge - og for den enkelte bruker, men Norge mangler en digital politikk på dette området.

NGU deler i dag sine geografiske data i Geonorge gjennom Geonorges nedlastings-API, "dette gjør at brukeren slipper å forholde seg til at NGU og Geonorge har to ulike grensesnitt for nedlasting av geologiske data, men opplever det hele som én tjeneste"  skriver Haugan på NGUs blogg.

Dette temaet ble også omtalt i en kronikk i Computerworld høsten 2016.