Har du forslag til endringer i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)?

Sist oppdatert: 28.06.2021

DOK revideres hvert år, blant annet basert på forslag som sendes inn fra kommuner, statlige etater og plan- og temautvalg i fylkene.

Endringene kan dreie seg om datasett som bør komme inn i DOK,  datasett som bør tas ut, eller endres.  Det kan også være forslag til endringer i tekniske krav til datasettene.  Endringene må være begrunnet gjennom behov knyttet til plan- og bygningsloven.

Endringsforslagene som kommer inn til fristen, vil bli behandlet av Kartverket, og lagt frem for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som tar den endelige beslutningen.  Endringer i listen over datasett vil så bli gjendende fra og med 2022.

Forslagene skrives inn i dette skjema og sendes til post@norgedigitalt.no innen 1. oktober.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ove Jørgensen.