Flere endringer i det offentlige kartgrunnlaget i 2018

Sist oppdatert: 17.01.2018

Et datasett kommer inn, mens fem går ut av det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Kommunal og moderniseringsdepartementet offentliggjorde i dag årets endringer i DOK.

Datasettet 'Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt' fra Forsvarsbygg er nytt på listen fra og med 2018, mens datasettene 'FKB LedningVA', 'Vannskuter forbudssoner', 'N5000 Kartdata', 'N1000 Kartdata' og 'Fartsforskrifter for sjø og vassdrag' tas ut.

Nye tekniske krav

I tillegg kommet det noen nye tekniske krav til datasettene, blant annet om filer i GML-format, maskinlesbar kartografi og bruk av API.

Se alle endringene og flere detaljer om det offentlige kartgrunnlaget hos regjerningen.no

Du kan lese mer om DOK på kartverket.no's DOK-side