Velkommen til fagdag for bedre metadata

Sist oppdatert: 20.09.2017

Tema for denne fagdagen er de viktige fritekstfeltene «beskrivelse» «bruksområde» og «hjelp» og «formål».

Velkommen til fagdag 27. september 2017 kl 09.30-15.00.  Arrangementet holdes på Kartverket Oslo, i Storgata 33A, 7. etasje. Påmeldingen er nå avsluttet.

Se program for dagen (pdf)

Viktig informasjon for DOK-datasett

Nest etter tittel, er «beskrivelse» og «bruksområde» det første brukeren får vite om datasettet eller tjenesten. Det er her du «selger» dataene dine!  Disse linjene gir brukeren et førsteinntrykk av datasettet/tjenesten og skal kunne fortelle brukeren om dette er dataene hun leter etter, eller ikke. Disse feltene er særlig avgjørende for brukere av DOK-datasettene, og vi ser at mange av DOK-datasettene har lite, dårlig og/eller manglende informasjon i disse feltene.

Hjelpe brukere som står fast

En ny knapp og et nytt felt som heter «hjelp» har nylig kommet til i kartkatalogen. Her kan informasjon som er viktig, men som ikke naturlig hører hjemme i noen av de andre feltene legges.  Dette kan hjelpe brukere som ikke vet hvordan de skal ta dataene i bruk. Metadatafeltet «formål» er et fritekstfelt som gjemmer seg et godt stykke nede i strukturen på metadataoppføringen. Likevel ser vi at viktig informasjon mange ganger havner her – hvor mange brukere aldri finner den.

Av de nevnte metadatafeltene er det bare «beskrivelse» som er obligatorisk, men det anbefales at alle metadataoppføringer (og særlig DOK-datasettene) bruker dem for å gi god og riktig informasjon til brukeren.

I løpet av workshopen gjennomgår vi disse fire metadatafeltene og hva de er ment å brukes til. I tillegg blir det satt av tid til å jobbe med disse feltene i egne metadata. Geodatakoordinator stiller med flere personer som kan rådspørres og bidra underveis. Spørsmål om andre metadatarelaterte ting er selvsagt også tillatt i løpet av dagen.

For spørsmål vedrørende fagdagen, kontakt post@norgedigitalt.no