Endringer i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i 2021

Sist oppdatert: 19.01.2021

Noen datasett kommer til, og andre forsvinner ut av DOK i 2021. Her finner du oversikten.

Det offentlige kartgrunnlaget revideres årlig, på bakgrunn av innspill fra brukere og dataeiere. Dette er endringene som gjelder fra januar 2021.

Det kommer tre nye datasett inn i DOK fra og med 2021

Datasett som tas ut av DOK fra og med 2021

Tre datasett går ut våren 2021, men vil bli erstattet av nytt datasett (Kulturminner: Lokaliteter, Enkeltminne og Sikringssoner fra Riksantikvaren).

 

Her finner du en fullstendig oversikt over gjeldende DOK-datasett 2021.

Justeringer i tekniske krav

Kriteriene for godkjenning av data fra statlige etater som var gitt i 2019, samt endringer  i 2020 gjelder videre i 2021. 

I tillegg vil kravet om fullstendighetsdekningskart bli fulgt opp fra 2022. Metodikk og veiledning er under utforming.

DOK for kommunene

Kommunene skal hvert år velge hvilke datasett som skal gjelde for arbeid som berøres av plan og bygningsloven i kommunen.

Veileder: Velge DOK i kommunene (pdf).