Endringer i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i 2020

Sist oppdatert: 08.01.2020

Noen datasett kommer til, og et par forsvinner ut av DOK i 2020. Her finner du oversikten.

Det offentlige kartgrunnlaget revideres årlig, på bakgrunn av innspill fra brukere og dataeiere. Dette er endringene som gjelder fra januar 2020.

Det kommer tre nye datasett inn i DOK fra og med 2020:

I tillegg blir det foretatt noen mindre datasettendringer:

Dette er data som er skilt ut fra andre, eksisterende DOK-datasett og har fått egne oppføringer.

Datasett som tas ut av DOK fra og med 2020

Kommuner som fremdeles ønsker å ha disse datasettene på sin DOK-liste, kan velge disse datasettene som DOK-tilleggsdata. Kartverket har en veileder som viser hvordan dette gjøres. Kontakt eventuelt ditt lokale fylkeskartkontor.

Justeringer i tekniske krav

Kriteriene for godkjenning av data fra statlige etater som var gitt i 2019 gjelder videre i 2020. Det er kun en ny anbefaling under Kriterium 7 - Nedlastingstjeneste: 

"Det anbefales at Atom Feed må kunne aktiveres gjennom massiv nedlasting i Geonorge"

I tillegg vil kravet om fullstendighetsdekningskart utsettes til 2022. Metodikk og veiledning er under utforming.

Se oversikten over gjeldende tekniske krav til nasjonale DOK-datasett.