Endring leveranse, FKB-data

Sist oppdatert: 19.01.2016

Fra 1. januar 2016 vil det bli noen justeringer i leveransen av de kommunevise filene med FKB-data på Norge digitalt nedlastingsserveren.

Høydekurver

FKB-Høydekurve er for mange kommuner svært store datamengder. For å gjøre filene lettere å håndtere er det besluttet at FKB-Høydekurve heretter vil bli klippet i SOSI/Shape-filer delt etter 1:20000 kartbladinndeling. Alle kartbladfilene i en kommune zippes sammen til en kommunedekkende fil med samme navn som tidligere. Zip-filene vil altså se ut som før, men vil inneholde kartbladdelte SOSI/Shape-filer. Alle nye data i 2016 vil bli levert på denne måten, mens tidligere genererte data fortsatt kun vil inneholde en SOSI/Shape-fil.

Endringnene som er beskrevet her er fortsatt under utvikling. Ingen kommuner er oppdatert så langt i 2016, men vi regner med at den første kommunen vil bli lagt ut i løpet av uke 3.

Shape

FKB-data distribueres som kommunevise datasett i SOSI- og Shape-format på Norge digitalt filtjeneren (BAAT-nedlastingstjenesten). Fra 1.januar 2016 vil det bli gjort følgende endringer i Shape-leveransen for FKB-data:

  • Av historiske årsaker oppgir Shape-leveransen å være i WGS84 datum, mens de i virkeligheten er i EUREF89 UTM sone 32/33/35 (likt SOSI-filene). Prj-filene endres fra 1.janaur slik at Shape-filene i tråd med datainnholdet oppgir å være EUREF89 UTM sone 32/33/35.
  • Leveransen utvides slik at den alltid vil sende med cpg-filer som angir tegnsett. Shape-filene benytter tegnsett ISO8859-10

 

Endringene som er beskrevet her er nå gjennomført på alle kommunale filer på produktserveren.