Endring i PostGIS-leveranse fra Geonorge

Sist oppdatert: 25.03.2021

Kartverket skal i nærmeste fremtid oppgradere servere i produksjonsmiljøet. På grunn av manglende støtte for dagens versjon av PostgreSQL 9.4 vil vi gå over til PostgreSQL12.

Vi distribuerer i dag SQL-dumper tilpasset Postgres 9.4, men vi ønsker å gjøre leveransen mer versjonsuavhengig i fremtiden og vil derfor gå for å distribuere datasettene som plain SQL.
Hvis du laster ned PostGIS-format i dag, så er det fint om du tester importrutinen til din lokale PostGIS-installasjon for å se til at importen går smertefritt.
Dato for overgang til endret leveranseformat er ikke bestemt enda.

Vi setter pris på tilbakemeldinger og de kan sendes til post@norgedigitalt.no.

Eksempelfiler kan du finne her:
https://testnedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/Kommuner/POSTGIS/
https://testnedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/Fylker/POSTGIS/