Eiendomsdata er gratis fra 2021

Sist oppdatert: 25.03.2021

Tilgang til eiendomsdata er gratis fra 1.januar 2021. Kartverket har informert om dette i sitt nyhetsbrev i januar.

Les mer om eiendomsdata og hvordan din virksomhet for fri tilgang

Fordi dataene i grunnboken og matrikkelen inneholder personopplysninger, vil reglene i utleveringsforskriften (Lovdata), fortsatt gjelde for tilgangen til eiendomsdata, men det vil ikke lenger være betalingsbelagt. Dette innebærer blant annet krav til hvilke virksomheter som kan få tilgang, og krav til å inngå en standardavtale med Kartverket.

For Norge digitalt-parter betyr det at det ikke vil bli fakturert årskostnad for tilgang til matrikkelen fra 2021.  

Bakgrunnen for at eiendomsdata blir gjort gratis er et ønske om å gi flere virksomheter, særlig mindre aktører i oppstartfasen, anledning til å bruke slike data for å utvikle nye produkt eller løsninger. Det kan utløse innovasjon og verdiskapning.

De som har tilgang i dag trenger ikke foreta seg noe. Det er de samme krav til tilgangskontroll som tidligere siden tilgangen gjennom API-ene inneholder personopplysninger. Nye Norge digitalt-parter må søke - som før - på skjema for tilgang. Norge digitalt-parter som ønsker tilgang til grunnboken, sender søknad til post@kartverket.no.

For de som vil laste ned data, er to datasett gjort gratis tilgjengelig på Geonorge. Dette gjelder bygningspunkt og eigedomskart som sammen med Adresse kun inneholder informasjon fra matrikkelen som er tilgjengelig for alle og uten tilgangskontroll.

Bekreftet grunnboksutskrift og bekreftede kopier av tinglyste dokument fra panteboka, er fremdeles ikke gratis. Dette er dokument som er bekreftet av offentlig styresmakt og kan bestilles mot betaling. Les mer her.