Egnethetsanalyse avdekker svakheter i datakvalitet

Sist oppdatert: 29.01.2018

En rapport fra Norconsult informasjonssystemer avdekker svakheter i egnetheten i dataene i det offentlige kartgrunlaget (DOK). Problemet forsterkes av at brukerne har lite kjennskap til dataene og deres kvalitet.