DOK-datasett slått sammen

Sist oppdatert: 30.08.2017

To av datasettene fra Fiskeridirektoratet som står på DOK-listen er slått sammen til ett.

De to datasettene Fiskeplasser - aktive redskap og Fiskeplasser - passive redskap har blitt slått sammen til datasettet Fiskeplasser - redskap