Det offentlige kartgrunnlaget - innhold og endringer 2022

Sist oppdatert: 01.02.2022

Innhold og endringer i det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 2022 er nå publisert.

Det offentlige kartgrunnlaget er offentlige geodata som inneholder både grunnkart og temadata som gir et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. Det er åpning for å gjøre endringer i henhold til det nasjonale DOK-opplegget. Aktører innen arealplan og byggesak har foreslått endringer i løpet av 2021. Disse vurderes av fagmyndigheter og KDD, med bistand fra Kartverket. Det blir endringer også for 2022. Med følgende endringer består den nasjonale DOK-listen av totalt 146 datasett. 

Les mer om det offentlige kartgrunnlaget og endringer gjeldende fra 2022 på departementets nettsider.