Se siste nyheter

 • Pris for nytteeksempler ved bruk av geodata 2020

  Sist oppdatert: 24.06.2020

  Nasjonalt geodataråd og KMD ønsker å få synliggjort nytteverdien av bruk av geodata. Geografisk informasjon med systemene omkring er «den nye elektrisiteten» og sørger for at de tingene vi tar for gitt i hverdagen vår fungerer på en god måte. Vi er avhengig av geografisk informasjon hver dag, fordi «alt skjer et sted» – hver dag.

 • Nytt møte i Temadataforum 22. september 2020

  Sist oppdatert: 03.07.2020

  Usikkerheten rundt korona-situasjonen gjør at vi avholder møtet som et nettmøte. Informasjon om oppkobling vil bli sendt til alle kontakter i god tid før 22. september.

 • Nye versjoner av Administrative enheter

  Sist oppdatert: 26.06.2020

  Som følge av vedtatte grensejusteringer gjeldende fra 1. mars 2020 er datasettene for fylker, kommuner og grunnkretser oppdatert.

 • Status om NADAG fra NGU

  Sist oppdatert: 30.04.2020

  Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) har vokst og utviklet seg siden oppstarten i 2012. Ny statusoversikt er tilgjengelig hos NGU.

 • Nytt teknologisk rammeverksdokument klart

  Sist oppdatert: 02.04.2020

  Et nytt teknologisk rammeverksdokument er publisert. Dette er første oppdatering siden 2012.

 • Opptak av webinar om PostGIS fra Geonorge

  Sist oppdatert: 21.04.2020

  Webinaret viser hvordan du kan hente PostGIS-dumper fra Geonorge