Se siste nyheter

Det skjer stadig noe nytt innenfor Norge digitalt. Her har vi samlet de siste nyhetene.

Send tips om viktige hendelser eller arrangementer til post@norgedigitalt.no.

 • Velkommen til fagdag for bedre metadata

  Sist oppdatert: 20.09.2017

  Tema for denne fagdagen er de viktige fritekstfeltene «beskrivelse» «bruksområde» og «hjelp» og «formål».

 • DOK-datasett slått sammen

  Sist oppdatert: 30.08.2017

  To av datasettene fra Fiskeridirektoratet som står på DOK-listen er slått sammen til ett.

 • Norge på 5. plass i åpne data

  Sist oppdatert: 21.06.2017

  Norge har gått fra 10. plass til 5. plass på Global Open Data Index (GODI). Indeksen måler i hvilken grad offentlige data er tilgjengelige som åpne data. Data som ble vurdert er tilgjengelige i Geonorge.

 • Velkommen til grensekartseminar 2017

  Sist oppdatert: 20.06.2017

  Velkommen til grensekartseminar i Tanumstrand (Grebbestad, Sverige) 12.-13. september. Påmelding innen 10. august.

 • Geonorges metadata i andre portaler

  Sist oppdatert: 13.06.2017

  Visste du at Geonorge også tilbyr data online til dataportaler både i Norge og i utlandet? Geonorge har et maskingrensesnitt over all registrert informasjon, slik at andre portaler enkelt kan etablere tilsvarende oversikter.

 • Workshop om informasjonssikkerhet i Norge digitalt

  Sist oppdatert: 20.03.2017

  Har din organisasjon fokus på å sikre at dataene oppfyller disse kriteriene innen informasjonssikkerhet? Norge digitalt-parter er velkommen til workshop om emnet 13. september.

 • Endringer i tilgang til matrikkelen

  Sist oppdatert: 27.02.2017

  På grunn iverksetting av ytterligere krav i utleveringsforskriften, trer følgende endringer i kraft våren 2017. Dette berører også Norge digitalt-parter.

 • Marint-maritimt forum er i gang

  Sist oppdatert: 24.01.2017

  Representanter fra 19 forskjellige marine- og maritime organisasjoner var til stede når Marint-maritimt forum ble opprettet under Norge digitalt i januar.

 • Fire nye datasett i det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

  Sist oppdatert: 19.01.2017

  Kommunal og moderniseringsdepartementet har valgt å ta inn fire nye datasett i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i 2017. Totalt består DOK nå av 145 datasett.

 • Utviklingen av Geonorge fortsetter i 2017

  Sist oppdatert: 19.12.2016

  Prosjektet «Ny nasjonal geoportal» avsluttes i disse dager, men det betyr ikke at arbeidet med utvikling av Geonorge stopper opp. Tvert imot! Utviklingen fortsetter med uforminsket styrke i 2017.

 • Mener Geonorge blir en kjerne for innovasjon

  Sist oppdatert: 21.10.2016

  Geonorge trekkes frem i en kronikk i Computerworld

 • Ny rapport om informasjonssikkerhet i Norge digitalt

  Sist oppdatert: 18.10.2016

  Arbeidsgruppe Informasjonssikkerhet i Norge digitalt har utarbeidet en rapport om informasjonssikkerhet.

 • Velkommen til fagdager for bedre metadata

  Sist oppdatert: 08.09.2016

  Geodatakoordinator arranger fagdager i metadata for alle nasjonale Norge digitalt-parter 14. og 21.september 2016. Fagdagene holdes på Kartkontoret i Oslo. Påmeldingen til fagdagene er nå avsluttet.

 • Kystverket fremhever viktigheten av Geonorge

  Sist oppdatert: 25.08.2016

  Utviklingen innen geodata omtales som spennende i Kystverkets artikkel om Geonorge og Norge digitalt.

 • Nye Norge i bilder er satt i drift

  Sist oppdatert: 03.06.2016

  En ny innsynsversjon av Norge i bilder er nå tilgjengelig. Nye og gamle versjoner av tilhørende tjenester drives parallellt frem til 1. juli.