Se siste nyheter

Her legger vi ut oppdateringer fra arbeidet med Geonorge og partene i Norge digitalt.

Har du viktige hendelser eller arrangementer kan du sende tips til post@norgedigitalt.no.

 • Utviklingen av Geonorge fortsetter i 2017

  Sist oppdatert: 19.12.2016

  Prosjektet «Ny nasjonal geoportal» avsluttes i disse dager, men det betyr ikke at arbeidet med utvikling av Geonorge stopper opp. Tvert imot! Utviklingen fortsetter med uforminsket styrke i 2017.

 • Mener Geonorge blir en kjerne for innovasjon

  Sist oppdatert: 21.10.2016

  Geonorge trekkes frem i en kronikk i Computerworld

 • Ny rapport om informasjonssikkerhet i Norge digitalt

  Sist oppdatert: 18.10.2016

  Arbeidsgruppe Informasjonssikkerhet i Norge digitalt har utarbeidet en rapport om informasjonssikkerhet.

 • Velkommen til fagdager for bedre metadata

  Sist oppdatert: 08.09.2016

  Geodatakoordinator arranger fagdager i metadata for alle nasjonale Norge digitalt-parter 14. og 21.september 2016. Fagdagene holdes på Kartkontoret i Oslo. Påmeldingen til fagdagene er nå avsluttet.

 • Kystverket fremhever viktigheten av Geonorge

  Sist oppdatert: 25.08.2016

  Utviklingen innen geodata omtales som spennende i Kystverkets artikkel om Geonorge og Norge digitalt.

 • Nye Norge i bilder er satt i drift

  Sist oppdatert: 03.06.2016

  En ny innsynsversjon av Norge i bilder er nå tilgjengelig. Nye og gamle versjoner av tilhørende tjenester drives parallellt frem til 1. juli.

 • Nytt system for tjenestevarsler i Norge digitalt

  Sist oppdatert: 28.04.2016

  Nå kan du legge inn egne, og abonnere på andres tjenestevarsler.

 • Gi innspill til geodatastrategien

  Sist oppdatert: 06.04.2016

  En ny nasjonal geodatastrategi frem mot 2025 er under utvikling. Du kan nå lese utkastet til strategi og komme med dine innspill

 • Ny menystruktur på Geonorge

  Sist oppdatert: 05.04.2016

  Det har blitt gjort endringer i menystrukturen på Geonorge for at det skal bli enklere å finne frem.

 • Kurs i å modellere et UML-applikasjonsskjema

  Sist oppdatert: 29.03.2016

  Kartverksskolen skal holde kurs i å modellere et UML-applikasjonsskjema for en produktspesifikasjon etter krav i SOSI 5.0 modelleringsregler og med utgangspunkt i en SOSI 4.0 fagområdestandard

 • Datasett administrative enheter

  Sist oppdatert: 07.03.2016

  Datasettene administrative enheter Norge og Statistiske enheter grunnkretser ligger nå tilgjengelig til nedlasting fra data.kartverket.no.

 • Stedsnavn forhåndsvarsel

  Sist oppdatert: 22.02.2016

  15. mai 2016 lanserer Kartverket ny datamodell og tilhørende tjenester fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

 • Fagdager om DOK

  Sist oppdatert: 11.02.2016

  Det vil bli holdt fagdager om DOK (Det offentlige kartgrunnlaget) forskjellige steder i landet.

 • Endring leveranse, FKB-data

  Sist oppdatert: 19.01.2016

  Fra 1. januar 2016 vil det bli noen justeringer i leveransen av de kommunevise filene med FKB-data på Norge digitalt nedlastingsserveren.

 • Geonorge 4.0 på lufta

  Sist oppdatert: 21.12.2015

  En ny versjon av Geonorge med mange endringer og nye muligheter er nå å finne på geonorge.no.