Nyheter

Se nyheter og informasjon om arrangementer, samt oppdateringer fra Geonorge og partene i Norge digitalt.


Se siste nyheter

 • Ny utgave av handlingsplan til geodatastrategien

  Sist oppdatert: 14.01.2021

  Handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi er nå revidert. Handlingsplanen 2021 består av 45 tiltak. En del av tiltakene er fellestiltak der en ønsker å løse tversgående utfordringer for den geografiske infrastrukturen. I tillegg har sektorer og etater foreslått viktige tiltak om dataetablering eller bruk som er særlig viktige for sin sektor. Det er svært mange etater, kommuner og organisasjoner som deltar i arbeidet.

 • Endringer i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i 2021

  Sist oppdatert: 19.01.2021

  Noen datasett kommer til, og andre forsvinner ut av DOK i 2021. Her finner du oversikten.

 • Nye webinarer

  Sist oppdatert: 06.01.2021

  Vi følger opp med nye webinarer og holder hele tre stykker i løpet av januar måned.

 • Nytt datasett er tilgjengelig i Geonorge - Sjøkart - maritim infrastruktur

  Sist oppdatert: 07.01.2021

  Maritim infrastruktur inneholder høyoppløselig kartinformasjon om blant annet ledningsdata, vrak, hefter, flytedokker, ankringsområder og dumpefelt i norske hav og kystområder.

 • Diplomer for gode eksempler på bruk av geodata

  Sist oppdatert: 04.12.2020

  Geografiske data blir benyttet i kampen både mot koronaviruset og mot søppel på norske strender. Nå har initiativtakerne fått diplom og heder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonalt geodataråd.

 • Ny skyfri Sentinel-2 mosaikk 2019 er publisert

  Sist oppdatert: 01.12.2020

  Det er produsert en ny årsversjon av "Sentinel-2 skyfritt opptak over Norge". Mosaikken består av data fra de to Sentinel-satellittene fra sommeren 2019. Opptakene er fra perioden 11. juni til 21. september fordelt på 41 ulike dager, hvor mesteparten av dataene har oppdaksdato i juli.