Nyheter

Se nyheter og informasjon om arrangementer, samt oppdateringer fra Geonorge og partene i Norge digitalt.


Se siste nyheter

 • Ny skyfri Sentinel-2 mosaikk 2019 er publisert

  Sist oppdatert: 01.12.2020

  Det er produsert en ny årsversjon av "Sentinel-2 skyfritt opptak over Norge". Mosaikken består av data fra de to Sentinel-satellittene fra sommeren 2019. Opptakene er fra perioden 11. juni til 21. september fordelt på 41 ulike dager, hvor mesteparten av dataene har oppdaksdato i juli.

 • Styrende dokumenter for Geovekst 2021-2024

  Sist oppdatert: 19.10.2020

  Geovekst er et partssamarbeid hvor hovedmålet er å samarbeide om å sikre oppdaterte Geovekst-data for å bidra til å løse deler av partenes samfunnsoppdrag. Geovekst-forum har etablert tre styrende dokumenter for videreutvikling av detaljert grunnkart (FKB) for fremtiden.

 • Ny innlogging i Geonorge for metadataeditor og register

  Sist oppdatert: 20.10.2020

  Geonorge går tirsdag 27. oktober over til to-faktorautentisering for de som jobber med metadataeditor og register.

 • Planlagte webinarer høsten 2020

  Sist oppdatert: 20.10.2020

  Vi planlegger tre webinarer i løpet av høsten 2020 og har klart tema for to av dem. Ett som egner seg for de som vil friske opp hvordan man bruker Geonorge, og ett med en relativt ny modul "Min side" som er rettet mest mot dataeiere.

 • Nytt aktsomhetskart for flom

  Sist oppdatert: 09.10.2020

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt nye aktsomhetskart for flom er et nasjonalt datasett som på oversiktsnivå viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare.

 • Gode døme på bruk av geodata

  Sist oppdatert: 17.09.2020

  Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å vise fram nytteverdien av geodata og systema kring dei. Geodatarådet inviterer verksemder, organisasjonar, etatar og einskilde personar til å sende inn gode døme på produkt, teneste og løysingar basert på bruk av geografisk informasjon og den geografiske infrastrukturen. Frist for å sende inn er 30. oktober 2020.