Revisjon av geodesistandarder

Målet med prosjektet er å modernisere, forenkle og rydde opp i innholdet i eksisterende standarder. Det skal også vurderes om noen standarder kan slås sammen.

Disse standardene inngår i revisjonsprosjektet:

  • Satellittbasert posisjonsbestemmelse 2.1:2009
  • Grunnlagsnett 1.1:2009
  • Koordinatbaserte referansesystemer 2.1:2009
  • Fastmerkenummerering og fastmerkeregister 2.2:2009
  • Norges offisielle høydesystemer og referansenivåer 2.1:2009

Behov for revisjon

Standardene er i stor grad utarbeidet før tusenårsskiftet. Revisjonen i 2009 var av administrativ art. Dette har ført til at deler av standardene er basert på eldre teknikker, og moderne metoder er ikke, eller bare delvis, inkludert.

Standardiseringskomitéen for geomatikk gikk i 2020 systematisk gjennom de eksisterende standardene, og besluttet at en revisjon var nødvendig. Behovet for revisjon ble bekreftet i et forberedende møte mellom Kartverket og eksterne deltakere. Representanter fra Vegvesenet, Bane NOR, Oslo kommune, Høgskulen på Vestlandet, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet deltok.

Prosjektet ble godkjent av standardiseringskomiteen for geomatikk i april 2021. Det opprinnelige prosjektforslaget (pdf) kan dermed leses som en kort beskrivelse av prosjektet.