Teknologiforum 2016

Velkommen til Teknologiforum 2. - 3. november på Clairon Hotel & Congress Oslo Airport.

Se programmet for Teknologiforum 2016 (pdf).

Se hvem som er påmeldt (pdf)

Dag 1

Plenum - møteleder Gerd Mardal, Kartverket

Parallellsesjoner

Sesjon A - møteleder Kjersti Nordskog, Kartverket

Geodataloven

Sesjon B - møteleder Morten Borrebæk, Kartverket

Tjenester i vår nasjonale geografiske infrastruktur

Ulike formater for leveranser av data i infrastrukturen

Kvalitetssikring av data og tjenester

Sesjon C - Bjørge Stavik, Aukra kommune/Jan Kristian Jensen, Statens vegvesen

Topologimekanismer i et produksjonssystem

  • Bruk av topologi og hvordan man skal bruke det på ulike formater v/ Lars Aksel Opsahl, NIBIO

GIS/BIM - interoperabilitet

  • GIS/BIM fra forvaltningssiden v/ Håvard Moe, Jernbaneverket

Kun historisk interesse?

Dag 2

Sesjon A - møteleder Kjersti Nordskog, Kartverket

Er det offentlige kartgrunnlaget virkelig løsningen?

DOK - kvalitet i innhold og dokumentasjon

  • Paneldiskusjon - kvalitet i innhold og dokumentasjon. Dekkes samfunnets behov på kommunalt nivå? Ordstyrer Maria Oldeman Lund, Kartverket.

Fra standarder til dokumentasjon

Sesjon B - møteleder Morten Borrebæk, Kartverket

Overgang til GML

Geosynkronisering og erfaringer med GML

Eksempler på praktisk bruk ved overgang til GML

Sesjon C - møteleder Bjørge Stavik, Aukra kommune/Jan Kristian Jensen, Statens vegvesen

Fra sky til metadatafangst

Møljeinnsamling av data

Samordning av plan og bygg

Plenum (avslutning), møteleder Gerd Mardal, Kartverket