X

Hjelp oss å gjøre geonorge.no bedre!


Vi har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan DU synes det er å bruke geonorge.no. Undersøkelsen tar 2-3 minutter. Vil du delta?

 

Teknologiforum

Teknologiforum er et møtested for partene i Norge digitalt-samarbeidet der spørsmål knyttet til teknologi diskuteres. Fokus er på overordnede føringer og teknisk veiledning knyttet til tema som dataformater, kvalitetskontroll, tjenester og applikasjoner.

Teknologiforum 2017 avholdes 14. og 15. november på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen.

Les mer og  meld deg på her.

Teknologiforum har følgende funksjoner

  • Teknologiforum skal være det forum som beskriver den grunnleggende teknologiske infrastrukturen for forvaltning og distribusjon av geografisk informasjon i Norge.
  • Forumet skal være et samlingspunkt for teknologiske spørsmål og diskusjoner på tvers av fagområder og etater.
  • Forumet skal ha hovedansvar for utvikling av rammeverksdokument og utforming av krav til data og tjenester i Norge digitalt.

Arbeidet samordnes med SOSI-arbeidsgruppe 1.

Det tekniske rammeverket for vår nasjonale geografiske infrastruktur er beskrevet i et eget rammeverksdokument. Målet er at dette dokumentet skal videreutvikles i et samarbeid mellom partene i Norge digitalt og bransjen for øvrig. Arbeidet må koordineres med det nasjonale standardiseringsarbeidet og formaliseres gjennom teknologiforumet. Norge digitalt-samarbeidet skal bidra til å operasjonalisere dette rammeverket.

Avtaler om deltagelse i Norge digitalt bygger på at det foreligger et omforent rammeverksdokument. I avtalene beskrives de krav som kan stilles til partenes data og tjenester som inngår i Norge digitalt, med henvisninger til rammeverksdokumentet.

Kartverket har funksjon som geodatakoordinator for Norge digitalt og har også ansvar for å koordinere teknologiforum.