Plandataforum

Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt-samarbeidet der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres.

Fokus er på overordnede føringer og veiledning knyttet til ulike tema som standardiseringstiltak, kvalitetskontroll, plantjenester, metadata og rettighetsspørsmål.

Plandataforum har følgende funksjoner:

  • Beskrive den grunnleggende infrastrukturen for forvaltning av planinformasjon i Norge
  • Være et samlingspunkt for faglige spørsmål og diskusjoner på tvers av fagområder og etater
  • Ha ansvaret for at det blir iverksatt utviklingsaktiviteter med forankring i Norge digitalt-samarbeidet
  • Bidra til at det blir spredt informasjon og utviklet kompetansetilbud for partene i Norge digitalt-samarbeidet

Møter holdes ved behov. Møtene er åpne for alle parter i samarbeidet, samt for privat bransje og utdannings-/ forskningsinstitusjoner.

Plandataforum har ikke besluttende myndighet i Norge digitalt, men legger fram saker for behandling og eventuelle beslutninger i samordningsgruppen for geografisk informasjon.

Plandataforum har følgende medlemmer:

Representant Representerer
Anne Guro Nøkleby (leder) Kartverket
Ida Rørbye (sekretær) Kartverket
Hilde Johansen Bakken Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Planavd.)
Rose Byrkjeland Direktoratet for byggkvalitet
Peder O. Vold Jernbaneverket
Maylinn Stomperud Statens vegvesen
Per Vallner Fylkesmennene (Fylkesmannen i Østfold)
Marléne Petterson Fylkeskommunene (Rogaland fylkeskommune)
Mona Høiås Sæther Storkommunene (Trondheim kommune)
Gro H. T. Sommerstad KS (Nedre Eiker kommune)
Bjørge Stavik KS (Aukra kommune)
Eirik Heddeland Martens Kristiansand kommune
Geir Bjørnsen Telenor ASA
Kjell Storlykken Energi Norge (Eidsiva Nett AS)