Nasjonalt geodataråd 2012-2015

Nasjonalt geodataråd er oppnevnt av Kongen i statsråd mars 2012. Rådet skal styrke samarbeidet om samfunnets nasjonale geografiske infrastruktur.

Nasjonalt geodataråd skal komme med innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om norsk geodatapolitikk, og gi råd til offentlige myndigheter som bidrar til eller bruker geografisk informasjon. Rådet skal også følge innføringen av geodataloven som sikrer tilgangen på geografisk informasjon.

Rådet har hatt to møter i året og hatt personlig oppnevnte medlemmer. Dette rådets virketid har vært 3 år og ble avsluttet med møte 12.mai 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vurdert betydningen av Nasjonalt geodataråd som så viktig at de ønsker å videreføre Rådet. Det skal gjennom en formell politisk prosess og en vurdering av sammensetting før nytt Nasjonalt geodataråd er på plass.

Rådets medlemmer 2012 - 2015:

NavnVirksomhet
Kystdirektør (rådets leder) Kirsti Slotsvik  Kystverket
 Direktør Arne Bardalen  Norsk institutt for skog og landskap
 Rådmann Harald Danielsen  Arendal kommune
 Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup  Kartverket
 GI-sjef John Gran  Norkart
 Vegdirektør Terje Moe-Gustavsen  Statens vegvesen
 Landmåler Anita Kjellmann  GeoNor
 Direktør Jon Lea  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 Direktør Tore Nepstad  Havforskningsinstituttet
 Direktør Ellen Hambro  Miljødirektoratet
 Seksjonssjef Guro Dahle Strøm  Norsk Romsenter
 Assisterende direktør Jens Sunde  Meteorologisk institutt
 Enhetsleder Mona Høiås Sæther  Trondheim kommune
 Leder Tore Brenden  Forsvarets militærgeografiske tjeneste
 Byplansjef Ellen de Vibe  Oslo kommune
Direktør Jan-Gunnar Winther  Norsk Polarinstitutt