Samarbeidsforum for turruter på kart

Samarbeidsforum for turruter på kart skal bidra til at Turrutebasen tilfredsstiller aktuelle samfunnsformål og ulike brukergruppers behov.

Forumet ble opprettet høsten 2019 og skal:

 • Være en pådriver til å samle alle turruter i en nasjonal database som er lett tilgjengelig for alle og som dekker aktuelle samfunnsformål og ulike brukergruppers behov.
 • Påse at arbeidet med turruter samsvarer med hanldingsplanen for Friluftsliv.
 • Arbeide for gode rutiner for innhenting, forvaltning og publisering av turrutedata.
 • Bidra til oppdatering av databaser for friluftlivets ferdselsårer og samordning av disse med turrutebasen.
 • Arbeide for gjensidig erfaringsutveklsing og samhandling omkring ulike behov og ønsker knyttet til data som viser turruter.

Samarbeidsforumet består av representanter fra:

 • Kartverket
 • Miljødirektoratet
 • Kulturdepartementet
 • Friluftrådenes landsforbund
 • Norsk friluftsliv v/Den Norske Turistforening
 • Fylkeskommunene v/Viken fylkeskommune
 • Kommunene v/Kongsvinger kommune og Bergen kommune
 • Beredskapsaktørene v/Beredskapsforum

Møter i samarbeidsforumet avholdes minimum to ganger per år og ellers ved behov.

Mandat for Samarbeidsforum for turruter.