Møtedokumenter 2022

Her samles referat og presenstasjoner fra møter i 2022. Alle dokumenter er i pdf-format.

Møte 8. februar

Møte 14. oktober