Faggruppe Satellittdata

Fagruppe satellittdata er et møtested for partene i Norge digitalt-samarbeidet, der det utveksles informasjon og spørsmål knyttet til jordobservasjon/Copernicus diskuteres.

Hovedformålet er å sikre Norge digitalt parter god kvalitet, effektiv tilgang på satellittdata og fremme anvendelse av statellittdata.

Faggruppens viktigste oppgaver:

 • Understøtte aktuelle tiltak i handlingsplan til Nasjonal geodatastrategi, og årlig komme med innspill til eksisterende og nye tiltak i henhold til års hjul.
 • Beskrive behov og anbefale kriterier for sentrale databaser og fellesløsninger.
 • Iverksette tiltak for økt bruk og nytte av satellittdata.
 • Bidra til å sikre norske interesser i Copernicus-programmet relatert til landapplikasjoner og relevante havprodukter for Norge digitalt-samarbeidet.
 • Initiere og gjennomføre utviklingsaktiviteter med forankring i Norge digitalt-samarbeidet.
 • Bidra til at norske "in situ" data blir brukt i Copernicus-programmet.
 • Utnytte tilrettelagte tjenester fra Copernicus spesielt rettet mot land og hav.

 

Norsk Romsenter er en viktig samarbeidspart til gruppa og inviteres til møter for kunnskapsutveksling om jordobservasjon/satellittdata.  Private aktører kan trekkes inn ved behov.

 

Medlemmer i faggruppen:

 • Trygve Halsne, MET
 • Øystein Godøy, MET
 • Kai Sørensen, Niva
 • Therese Harvey, Niva
 • Arnt Kristian Gjertsen, NIBIO
 • Bjørn Tobias Borchsenius, NIBIO
 • Jonathan Rizzi, NIBIO
 • Margrete Steinnes, SSB
 • John Dehls, NGU
 • Nils Kristian Orthe, NVE
 • Ellen Arneberg, Miljødirektoratet
 • Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet
 • Agnès Moquet-Stenback, Miljødirektoratet
 • Anne Urset, Norsk Polarinstitutt
 • Harald Faste Aas, Norsk Polarinstitutt
 • Kristian Løseth, Riksantikvaren
 • Siri Oestreich Waage, Kartverket
 • Ole Christian Kjekshus, Kartverket
 • Torgeir Ferdinand Klingenberg, Kartverket (kontaktperson)

 

 • Petter Evju Skanke, Norsk Romsenter*
 • Ola Nordbeck, Norsk Romsenter*

 * Ikke Norge digitalt medlem, men en viktig samarbeidspartner.

Rapporter/Nyttige lenker