Møtedokumenter 2021

Møtedokumenter fra Temadataforum i 2021 samles her. Alle dokumenter er i pdf-format

Velkommen til Temadataforum tirsdag 11. mai kl. 09.00 - 13.00.

Dagsorden

09.00 - 09.10 Velkommen

 • Referat fra forrige møte
 • Invitasjon til felles møte med Plandataforum 17. juni 12.00 - 15.00

09.20 - 10.00 Nyheter fra min etat

 • Dataeiere gir en liten innføring i mulighet for mottak av temadata fra kommuner og konsulenter, samt en liten smakebit på hva spennende som skjer på temadatasiden.  Kanskje en teaser til en grundigere presentasjon på neste møte?
 1. NVE
 2. NGU
 3. Miljødirektoratet
 4. NIBIO

Alle som har mulighet for mottak av data kan fortelle 3 minutter om det.

Alle som har spennende nyheter de vil dele med Temadataforum forteller 2 minutter om det, så kan vi eventuelt ta en grundigere gjennomgang på et senere møte.

10.00 - 10.30 Klima kalkulator, Henrik Mathisen, NIBIO

 • Klimakalkulator forenkler grønne beslutninger

10.30 - 11.00 Temadata og hensynssoner, Anne Kjersti Briskerud, Kongsvinger kommune

 • Hvordan løste vi det i Kongsvinger

11.00 - 11.30 Lunsj

11.30 - 12.30 Brukerreise, Ove Jørgensen, Kartverket Innlandet

 • Eksempel på en historie fra Kartverket som har planleggere og geodatapersoner som målgruppe.
 • Diskusjon: Andre tema, andre målgrupper
 1. Politiker
 2. Privatperson/huseier-Byggesaksbehandler

12.30 - 13.00 Crowdsourcing, Geolett - Fikskart, Bernt Strømsli, Kartverket

 • Hvordan kan vi samle inn og ta vare på rettinger og suppleringer i kart i framtida?