Teknologiforum 2023

Årets arrangement blir digitalt og avholdes 7. og 8. november.

På årets Teknologiforum blir det temaer som:

  • Anvendt teknologi
  • Erfaringer med bruk av sensorer
  • 3D- modeller
  • GIS-BIM
  • OGC-APIer
  • Fremtidens utvekslingsformat?

I alt blir det ca. 15 foredrag fordelt på to dager. Det jobbes nå med å ferdigstille hele programmet, som blir publisert så fort det er klart.