Teknologiforum

Teknologiforum er et møtested for alle som har en rolle relatert til infrastrukturen for stedfestet informasjon i Norge der spørsmål knyttet til teknologi diskuteres. Fokus er på overordnede føringer og valg av tekniske løsninger knyttet til tema som dataformater, kvalitetskontroll, tjenester og applikasjoner samt underliggende standarder

Teknologiforum ble etablert som en del av Norge digitalt samarbeidet, men har etter hvert blitt utvidet og inkluderer også aktører i geomatikkbransjen for øvrig.

Teknologiforum har følgende funksjoner

  • Teknologiforum skal være det forum som tematiserer den grunnleggende teknologiske infrastrukturen for forvaltning og distribusjon av geografisk informasjon i Norge samt ulike bruksområder for de distribuerte dataene
  • Forumet skal være et samlingspunkt for teknologiske spørsmål og diskusjoner på tvers av fagområder, etater og private aktører

 

Kartverket har funksjon som geodatakoordinator. En av oppgavene dette medfører, er ansvaret for å koordinere teknologiforum.