Møtedokumenter 2021

Møtedokumenter til møtene i Samordningsgruppen for geografisk informasjon i 2021 finner du her.

Alle dokumentene er i pdf-format. Presentasjonene kan fås ved henvendelse til post@norgedigitalt.no.

Temamøte Samordningsgruppen 21.januar

 

Møte Samordningsgruppen 17.februar

Temamøte Samordningsgruppen 8.april

 

Møte Samordningsgruppen 19.-20.mai

 

Temamøte Samordningsgruppen 30.august

Møte Samordningsgruppen 30.september

 

Møte Samordningsgruppen 1.november (ekstraordinært)

 

Møte Samordningsgruppe 23.-24.november