Norge digitalt plansatsing

Norge digitalt-partene ønsker effektiv tilgang til plandata. Det er derfor gjennomført plansatsinger over to perioder hvor partene har bidratt økonomisk for å få dette til.

Bakgrunnen for plansatsingen gjennom Norge digitalt er at tilgang til alle plandata ett sted er kostnadsbesparende for Norge digitalt-parter.

Den første plansatsingen i Norge digitalt var i perioden 2012-2017 og bidro økonomisk til at gjeldende arealplaner i kommunene ble digitalisert og gjort tilgjengelig.

Den videre plansatsingen fra 2018 -2021 har bidratt til at en stor andel av kommunene geosynkroniserer en kopi til en sentral base, kalt Norge digitalt arealplankartløsning, hvor brukeren får tilgang til dataene gjennom Geonorge.

 

I 2023 har Mindshift og Asplan Viak gjennomført en brukerbehovskartlegging på vegne av plandataforum. Hensikten er å få et grunnlag for å kunne etablere en ny plansatsing i tråd med Norge digitalt-partenes behov. Kartleggingen dekker behovet til partene i ulike roller knyttet til bruk av digitale arealplaner. Resultatene er publisert i rapporten «Brukerbehovskartlegging – digitale arealplaner» (pdf).