Møtedokumenter 2023

Møtedokumenter for Plandataforum i 2023 samles her. Dokumentene er i pdf-format.

Plandataforum 24. februar 2023