Møtedokumenter 2022

Møtedokumenter for Plandataforum i 2022 samles her. Dokumentene er i pdf-format.

Plandataforum 14.januar

Plandataforum 21. mars

Plandataforum 25. mai

Plandataforum 3. juni

Plandataforum 9. september

Plandataforum 9. november