Avtaler og vilkår

Avtaledokumenter og de generelle vilkårene for Norge digitalt-samarbeidet revideres hvert år. Disse er grunnlag for hver enkelt parts individuelle avtaler. Det er kun bilagene i partsavtalene som endres årlig.

Partsavtaler for Norge digitalt består av flere dokumenter.

  • Avtaledokument (underskrives av parten)
  • Generelle vilkår (godkjennes årlig av samordningsgruppen for geografisk informasjon)
  • Bilag 1 (partens årskostnader) 
  • Bilag 2 (partens leveranser)
  • Bilag 3 (avvik fra den ordinære bruksretten og/eller spesielle avtaleforhold)

Det er også utarbeidet standardavtaler som skal regulere spesifikke forhold, samt dokumenter som utdyper spesielle vilkår.

Gjennom Kartverkets avtale med svenske Lantmäteriet, har Norge digitalt-parter tilgang til svenske data.

Vilkår

Piloteringsavtaler

 

Avtaler og maler

Malene som er grunnlag for de individuelle partsavtalene, er utformet for å ivareta lover, forskrifter og veiledere som regulerer samarbeidet.